THE THEORY OF INTERNATIONAL AND NATIONAL ACCOUNTING AND ITS PRACTICAL USEFULNESS TO BUSINESS EXECUTIVES AND INVESTORS

Accounting statements are not always suitable as bases for business analysis and valuation. Accounting measurements require careful practice in usage, especial�- ly when used to support management decisions for perfoÍmance measurement or planning. Accounting indicators are based on accounting data, which only serve to comply with reporting obligations legally ordained. Numbers are not designed for performance measurement, and reports may be rather different, even within their legal framework. These problems show up all the more serious when we try to compare intemational accounting data. In our days, enterprise valuation might be necessaryi n a number of situatíons;it can be categoriz ed as separatev aluation, valuation for transaction, and continuous valuation. Continuous valuation can be done to manage corporate value, to maximize shareholder value, and to choose between different investment outlets, while separate valuation is usually performed when raising capital. A number of different methods are used in different situations of valuation to analyse enterprises and to their perforrnance analysis. A certain common agreement exists in economic literature, that the one and only way to measure company performance is to measure value-creation; enterprises performing better will create more value for each group of interest (shareholders, creditors. management, employees, clients/suppliers, social environment of the enterprise), than those performing weakly. --------- A számviteli kimutatások nem mindig alkalmasak az üzleti elemzésre és értékelésre. A számviteli mérésekhez gondos gyakorlatra van szükség a használat során különösen akkor, ha az a menedzsmentdöntéseket is támogatja a teljesítményméréshez vagy a tervezéshez kapcsolódóan. A számviteli mutatók olyan könyvelési adatokon alapulnak, amelyek csak a törvényben elrendelt jelentési kötelezettségek teljesítésére szolgálnak. (Lukács 2009) A számokat nem a teljesítményméréshez tervezték, és a jelentések meglehetősen eltérőek lehetnek, még a jogi kereteken belül is. Ezek a problémák komolyabban jelentkeznek, amikor megpróbáljuk összehasonlítani a nemzetközi számviteli adatokat. Napjainkban a vállalati értékelés szükségessé válhat számos helyzetben, különböző területeken. Folyamatos értékelést lehet végezni a vállalati értékek kezelésére, a részvényesi érték maximalizálására és a különböző befektetési üzletágak közötti választásra. Számos különböző módszert alkalmaznak az értékelési helyzetekben a vállalatok elemzéséhez és a teljesítményelemzéshez. A gazdasági szakirodalomban létezik egy közös megállapítás arról, hogy a vállalat teljesítménymérésének egyetlen módja az értékteremtés mérése; a jobb teljesítményt nyújtó vállalkozások több értéket fognak létrehozni minden egyes érdekcsoport számára (részvényesek, hitelezők, menedzsment, alkalmazottak, ügyfelek/beszállítók, a vállalkozás társadalmi környezete), mint azok, akik gyengén teljesítenek. (Zéman et al. 2011)


Other Titles:
Nemzetközi és nemzeti számvitel gyakorlati hasznosítása az üzleti vezetők és a befektetők számára
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/265789
ISSN:
2062-8269
Language:
English
Published in:
Acta Carolus Robertus, 07, 2
Page range:
219-233
JEL Codes:
M41
 Record created 2017-12-12, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)