Files

Abstract

Kína sikeresen alakította át a gazdaságát egy protekcionista kereskedelmi politikát folytató gazdaságból egy kifelé orientált, nyitott gazdaságba. Ez alatt az átalakulási időszak alatt a kereskedelmi kapcsolatai a világ többi részével különböző fejlődési utakat jártak be, a szovjet típusú gazdaság okozta elszigeteltségtől egészen a nyitott gazdaságig. A Világkereskedelmi Szervezethez (WTO) történő csatlakozás mérföldkőnek tekinthető Kínában, ugyanis ez alapozta meg azt, hogy Kína részt vehessen a világkereskedelmen belüli rendszerekben. Kína integrációja a világgazdaságba volt az egyik fő hajtóereje az elmúlt évtizedekben végbement látványos gazdasági növekedésnek. A tanulmány célja az, hogy elsősorban a világszervezetek szekunder forrásaiból származó adatok alapján összehasonlító elemzés során áttekintést adjon az Európai Unió és Kína között működő nemzetközi kereskedelem főbb eredményeiről. ---------------------------- China has successfully converted itself from a country with protectionist trade policies to an outward oriented one with an open economy. During this transition its trade relations with the rest of the world went through various stages, from isolation and dependence on the Soviet economy to openness. Its accession to the World Trade Organization (WTO) was a key step giving China the opportunity to participate in world trade within a multilateral trade system. China’s integration into the global economy has been one of the main drivers of its economic growth. The main objective of this research is to present a comparative analysis of the international trade between China and EU from secondary data source.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History