Files

Abstract

Az elmúlt három évtizedben a vállalatok társadalmi felelősségvállalással (CSR) való azonosulása számottevően fejlődött, a vállalati stratégiában betöltött szerepe felértékelődött. Felelős gondolkodású vezetők felismerték, hogy mivel a vállalat egy társadalmi és ökológiai környezetben működő komplex rendszer, ezért célrendszerébe a profitmotívum mellé az erkölcsi alapon nyugvó, kiegészítő célokat is integrálni kell, mint például a természeti környezettel való törődés, az alkalmazottak és a társadalom egészségére való figyelés. Vitathatatlan, hogy a felelős vállalati koncepcióhoz szorosan illeszkedik az egészségvédelem és a sport, utóbbi népszerűsítése, sportolási lehetőségek biztosítása, támogatása, mely intézkedések egyre népszerűbbek napjainkban, és a cégek igyekeznek ezekről széles körben tájékoztatni az érintetteket. Jelen tanulmány kettős célt fogalmaz meg: egyrészt arra törekszik, hogy bemutassa a CSR-koncepció előtérbe kerülését a sportmenedzsment területén, valamint a Coca-Cola Company és a Nestlé Magyarország cégcsoportoknál alkalmazott sportközpontú CSR-intézkedéseket. Másrészt ismerteti a Debreceni Egyetem sportszervező szakos hallgatóinak tájékozottságát, véleményét a vizsgált területtel kapcsolatban. ------------------------- In the last three decades the importance of corporate social responsibility (CSR) has improved and its role in corporate strategy has increased. Liable minded executives realized that because enterprises are complex systems working in social and ecological environment, it is important to integrate supplementary goals based on ethics (such as caring with nature, caring with the health of employees and the whole society) next to the profit. It is undisputed that health protection and sport, the publicity of sport, ensuring sporting facilities closely fit to the responsible corporate conception and these arrangements are becoming more and more popular nowadays and the enterprises try to widely inform concerned people. This study determines two goals: on one hand it aspires to demonstrate how the CSR conception came to front on the field of sport management and the sport centered arrangements used by Coca Cola Company and Nestlé Hungary. On the other hand it describes the awareness and opinion of students of University of Debrecen specialized to sport management related to the analyzed area.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History