A NAGYOK ÁRNYÉKÁBAN, AVAGY VERSENYZÉSI TECHNIKÁK A KÉZMŰVESCSOKOLÁDÉ-ÜZLETÁGBAN

Magyarországon az elmúlt tíz évben növekvő fogyasztói igény mutatkozik a kézműves termékek iránt, amelynek a szembetűnő bizonyítéka, hogy egyre több kézműves manufaktúra jelenik meg országszerte. A csokoládé ágazatban is megjelent a fogyasztói igény a magas hozzáadott értékekkel bíró termékekre, és az így kialakult piaci rés azt eredményezte, hogy megjelentek a kézműves csokoládét gyártó kis- és középvállalkozások. Ez az üzletág az elmúlt években dinamikus növekedést tudhat maga mögött, és ígéretes jövő előtt áll, mivel ezen termékek felé irányuló kereslet folyamatosan növekszik. Napjainkban a kis- és középvállalkozások számára adott a lehetőség, hogy a megfelelő stratégiák alkalmazásával versenybe szállhassanak a piacon jelenlévő hazai és nemzetközi nagy-, illetve multinacionális vállalatokkal. Ezt a lehetőséget a kis- és középvállalkozások számára az eredményezte, hogy a folyamatosan változó fogyasztói igényeket a nagy és rugalmatlan vállalatok nem képesek gyorsan és hatékonyan kielégíteni. Továbbá olyan kommunikációs és hirdetési eszközök, valamint módszerek jelentek meg az elmúlt évek folyamán, amelyekkel költséghatékonyan és céltudatosan elérik az általuk választott célközönséget, akár országos, akár lokális szinten is. Kutatásunkban mélyinterjúk alapján feltártuk a kézművescsokoládé-üzletág sajátosságait, azok esettanulmányszerű feldolgozásával vizsgáltuk többek közt a terjeszkedési stratégiákat az ellátási lánc mentén és az alapvető versenystratégiákat. ----------- In Hungary over the past ten years there has been increasing consumer demand for handicraft products which is a striking proof for the fact that more and more craft manufactories appear all over the country. In the chocolate industry the consumer demand for products with high added value has also appeared. Consequently, the market gap being shaped resulted in the appearance of chocolate manufaturers in the form of small and medium sized enterprises. This industry has had a dynamic growth in recent years with a promising future because demand for these products has continued growing. Nowadays small and medium sized companies have a great opportunity with the appropriate strategy because they can compete with domestic and international firms. They could satisfy the ever-changing market demand in contrast with large and inflexible companies. Furthermore, communication and advertising tools and methods have emerged in recent years, which reach the target audience of their choice cost-effectively and purposefully, even at a national or local level. We examined the characteristics of the handmade chocolate business. Our examination is based on research, interviews and a case study. The latter one includes the timely processing of expansion strategies across the supply chain and a core competitive strategy.


Other Titles:
IN THE SHADOW OF BIG ONES, OR COMPETING TECHNIQUES IN THE ARTISAN CHOCOLATE INDUSTRY
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/261847
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, 07, 1
Page range:
103-120
JEL Codes:
M11; L21; P42
 Record created 2017-08-16, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)