Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Magyarországon is egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a természetes és egészséges összetevőkből készült termékek iránt. Így a homoktövisből előállított biotermékek is egyre szélesebb körben terjednek el. A tanulmány célja annak megállapítása, hogy milyen gazdasági eredményei vannak a homoktövis termesztésének és feldolgozásának eltérő termelési intenzitású ültetvényekben. A termelő vállalkozásoknál gyűjtött primer adatokat felhasználva determinisztikus modellkalkulációt készítettünk egy extenzívebb („A”) és egy intenzívebb („B”) ültetvényre vonatkozóan. A modellek a technológiai folyamatokra épülnek, amelyek üzemméretét külön-külön 10 hektárban határoztuk meg. Az extenzívebb ültetvény öntözés nélkül, gyenge minőségű (12 AK/ ha) talajon egy beállt termőévben 5 t/ha fajlagos hozamot produkál. Ezzel szemben az intenzívebb ültetvényben jobb minőségű (32 AK/ha) földterületen, öntözött körülmények között 22 t/ha termésátlag is elérhető. A telepítési költség „A” esetben 2,3 millió Ft/ha, „B” esetben 4,1 millió Ft/ha. A beruházás- gazdaságossági vizsgálat alapján megállapítható, hogy mindkét ültetvény megtérül. Amíg az „A” 12 év alatt, addig a „B” 6 év alatt térül meg (DPPr = 3,24%). Előbbinek 8%, utóbbinak 42% a belső megtérülési rátája (IRR). A termésátlagra és az értékesítési árakra vonatkozó érzékenységvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a kedvezőtlenebb körülmények között az extenzívebb ültetvény nem térül meg. Ezzel szemben intenzívebb feltételek mellett minden esetben biztosított a megtérülés. ---------- There is an increasing demand for natural and healthy products in Hungary as well. As a result of this, the organic products of sea buckthorn are spread in a widening range, too. The purpose of the study is to determine the economic results in connection with the sea buckthorn production and processing in different intensity orchards. A deterministic model calculation was carried out for a more extensive (“A”) and a more intensive (“B”) scenario based on primary data, which were collected from sea buckthorn farms. The models referring farm sized of 10 hectares include technological data. In the more extensive technology which can be characterized by poor soil quality (12 AK/ ha) and without irrigation the yield is 5 t/ha from the second harvest. In contrast,in the more intensive technology the yield of 22 t/ha can be realized in the similar harvesting time, under irrigation and good soil quality (32 AK/ ha). The establishment cost of orchards are different as well, in case “A” it is 2.3 million HUF per hectares and it is 4.1 million HUF per hectares in “B” one. The result of the investment analysis shows that both scenarios return; but there is significant difference in the Discounted Payback Period (DPPr = 3,24%). Scenario “A” returns in 12 years with Internal Rate of Return (IRR) of 8%, as for “B” it returns in 6 years with the IRR of 42%. The result of the sensitivity analysis based on yield and price changes shows that on the one hand the more extensive plantation is not profitable in unfavourable conditions; on the other hand the return is realized in every case in more intensive terms.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History