Files

Abstract

A termőföld Magyarország legfontosabb természeti erőforrása. Arra kell törekednünk, hogy ideálishoz közeli földtulajdoni és földhasználati viszonyokat teremtsünk, melyek lehetővé teszik egy korszerű, versenyképes agrártermelés megvalósítását. A privatizáció eredményeként a földtulajdon és a földhasználat elkülönült egymástól. A korábbi szövetkezeti közös földtulajdont alapvetően a földhaszonbérlet váltotta fel. Célunk a földhasznosítás lehetőségeinek elemzése, a jelenlegi helyzet bemutatása és a változások értékelése. A vidék lehetőségei kötődnek az agrárgazdasághoz, a családi gazdaságok segítik a foglalkoztatást. A birtokrendszer korszerűsítése a modernizáció és a technológiai megújulás alapja. A birtokok elaprózódása, de a túlzott földkoncentráció sem kívánatos. A témához kapcsolódó elemzésekkel – az AKI adatait felhasználva – vizsgáljuk az egyéni és társas gazdaságok változásait 10 éves időtartamban. A változások bemutatásán túl az előidéző okokat is feltárjuk, és a tényezők közötti összefüggéseket matematikai módszerek felhasználásával elemezzük. ---------- Agricultural land is the most important natural resource for Hungary. We must strive to create ideal circumstances for land ownership and land use, which can generate a modern and competitive agricultural production. As a result of privatisation land ownership and land use have been separated. The former common cooperative land ownership has basically been substituted with a land lease system. Our aim is to analyse land utilisation, to present the current state of this matter and to evaluate the changes. The development of rural areas is closely connected to agriculture, family farms can help employment. The basis for upgrading and technological renewal is the modernisation of the estate system. Neither a fritter nor an over-concentrated system can be desirable. The changes of the private and corporate farms in a 10-year timeframe are analysed on the basis of AKI (Research Institute of Agricultural Economics) data. In addition to the presentation of the changes the casing factors will also be revealed. Furthermore, the relationships between the factors will be analysed by means of mathematical methods.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History