Files

Abstract

A munkanélküliség kérdése nem veszti el aktualitását, hiszen a teljes foglalkoztatottság megvalósíthatatlan, így mindig érdemes tárgyalni a foglalkoztatásról, a munkahelyteremtésről, a képzésekről. Tanulmányunkban a Gyöngyösi járás munkanélküliségi helyzetével, valamint esetleges kitörési pontok meghatározásával foglalkozunk. Primer kutatásunk alapját az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltségének foglalkoztatási osztályvezetőjével készített mélyinterjú képezi, míg szekunder kutatásként adatbázisok által szolgáltatott adatok alapján készítettünk helyzetfeltárást a Gyöngyösi járás településeiről. Az általunk végzett helyzetfeltárásból kiderült, hogy a járás állandó lakosságának száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg az öregedési index növekvő értékeket vesz fel. A lakosság csökkenő száma legfőképpen a természetes fogyásnak és a negatív vándorlási mutatóknak tudható be. A legnagyobb problémát a tartós munkanélküliek jelentik, mivel kiugró hányaduk csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A mélyinterjúból kiderült, az alacsony végzettség a tartós munkanélküliség fő oka. A regisztrált munkanélküliek körülbelül felét a tartós munkanélküliek teszik ki a vizsgált időszak egészében. Ezen kívül tudnunk kell, milyen képzettségű a munkakeresők nagy része, milyen képzettségekre van szükség, valamint meg kell vizsgálnunk a térség legnagyobb foglalkoztatóit, hiszen ők fogják a legnagyobb hatást gyakorolni a munkavállalók iránti keresletre. ---------- The question of unemployment can be regarded as permanently actual, so it is always necessary to talk about employment, creating workplaces and trainings. The main goal of our study is to review the state of unemployment in the Gyöngyös subregion, and to find the already existing break-out points. State analysis of the situation in the Gyöngyös subregion was investigated by secondary researches. An important part of the study is the interview with Mónika Koren, the employment manager of the Regional Employment Center Gyöngyös Sub-Office. From the state analysis we can see that the subregion’s population is representing a constantly decreasing tendency, but the aging index is increasing. The decreasing population number is the resulted by the natural decrease and negative migration indexes. The biggest problem is the long-term unemployment, because most of them have completed only elementary school. We can see from the interview that low qualification is the reason behind the long-term unemployment . Longterm unemployed give approximately half of the registered unemployed in the examined time period. Important to have information what qualifications do most of the population have, what qualifications are requested in the subregion. Besides of these the largest employers should also be in focus because they have the greatest impact on the subregion’s employment situation.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History