Files

Abstract

A dolgozat témája Heves és Pest megye területén található települések helyi piacainak gazdasági és marketingoldalról történő összehasonlítása. A téma aktualitásának hátterében az áll, hogy Magyarország a 2014−2020-as költségvetési ciklusban a Vidékfejlesztési Programon belül tematikus alprogramot hozott létre a rövid ellátási láncok támogatására. A rövid ellátási láncok támogatása lehetőséget jelent a vidékfejlesztésben a rurális térségek felzárkóztatására. Ennek Magyarországon legjellemzőbb, tradicionális alapokkal rendelkező esete a helyi piaci értékesítés. A dolgozat a helyi piacok között fennálló területi különbségeket vizsgálja. A kimutatás célja összehasonlítani a fő városméret-kategóriákat képviselő Füzesabony, Hatvan, Gyöngyös, Eger települések, valamint Budapest XIV. kerületének piacait azok objektív jellemzői alapján, valamint az árusítói és vásárlói oldal szempontjából. A legfőbb vizsgált kérdéskör az, hogy a vidéki területek, a kisebb, vidéki városok piacai jellemzőikben mennyire térnek el, mennyire maradnak el a nagyobb városok piacaitól. Támogatandó „rövid ellátási lánc” áruforgalmazó helyként mennyivel járulhatnak hozzá a helyi piacok a vidéki gazdaság fellendüléséhez, a helyi termelők és kiskereskedők jobb megélhetéséhez, valamint a vásárlók igényeinek kielégítéséhez. ---------- The subject of the study is to make the economical and marketing comparison of the local markets in the settlements which are located in Heves and Pest counties. The actuality of the topic is referring to the increasing role of the “short supply chains” in the budget of European Common Agricultural Policy’s 2014 – 2020. The support of these “short supply chains” is an opportunity to help the rural regions in their development. Trading on local markets is a common example of short supply chains, and this type of commerce has traditions in Hungary. This study analyses the territorial differences between of local markets. The main goal of the study is to make comparison between the markets located in Füzesabony, Hatvan, Gyöngyös, Eger settlements and district XIV of Budapest, based on their objective parameters, and from the point of view of the sellers and the customers. The settlements of the chosen markets are representing the main city-size categories. The most important topics are: what differences and fallbacks can be found between of markets of greater cities, urban areas, and the local markets of rural areas, and smaller rural cities. As supportable trading places, how can these „short supply chains” local markets help the development of rural economy, and the subsistence of local primary producers, and the satisfaction of costumers and consumers.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History