Files

Abstract

A vezetői stílusok olyan elvek, módszerek, képességek és technikák összessége, melyeket a vezetők felhasználnak szervezeten belüli problémák kezelésére. A menedzserek az alkalmazottaikat különböző módon irányítják. Néhányan szigorúan vezetnek, céljuk, hogy teljes mértékben ellenőrzésük alá vonják a beosztottakat, míg mások sokkal szabadabb vezetési stílussal lehetővé teszik a munkavállalók szervezeten belüli kibontakozását. Attól függően, hogy milyenek a vállalati körülmények, a menedzserek szükség esetén több vezetési stílust is alkalmazhatnak a szervezeti hatékonyság megteremtése céljából. A vezetési stílusok közé tartoznak például az autokratikus, a paternalista, a laissez-faire, a demokratikus, a részvételi, a tanácsadói stb. stílusok. A tanulmány célja volt, hogy bemutassa a vezetési stílus hatását a szervezet működésére. Az elméleti részben röviden ismertetem a különböző hazai és nemzetközi fogalmakat, a vezetés céljait, valamint a különböző vezetői stílusokat és elméleteket. A saját kutatási részben kérdőíves felmérés segítségével elemzem néhány kiválasztott kis- és középvállalkozás vezetőjének stílusát. ---------- Leadership styles are the principles that underline the methods, abilities and techniques managers use in handling situations and expressing leadership within an organisation. Managers deal with their employees in different ways. Some are strict with their staff and like to be in complete control, whilst others are more relaxed and allow workers the freedom to run their own working lives. Depending on business circumstances, a manager might need to employ more than one leadership style in a more or less formal way to achieve the highest degree of effectiveness. A variety of leadership style types exist, such as autocratic, paternalistic, laissez-faire, democratic, participatory, supervisory etc. The purpose of this study is to find out how the leadership style effects on functioning of the organization. In the theory part of my paper I describe the various domestic and international concepts of leadership, its goals, the different leading styles and theories. In the practice part of my paper I analysed the leading style of some selected small and medium-sized enterprises with the help of questionnaires.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History