Files

Abstract

Az emberek a munka világában sikereket, karriert szeretnének elérni. Ez természetesen egyénenként eltérő, hiszen mindenkinek mást jelent a siker, a karrier. A szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a karriermenedzsmentre. A cikkben hallgatók körében végzett kutatásaink eredményeit ismertetjük. A felmérés oka az a tapasztalat, hogy az egyetemisták döntő többsége nem igazán tudja, mi az ő saját karrierorientációja, egyáltalán a munkával kapcsolatban mi motiválja. A kutatásaink során karrierhorgony-, illetve a Super-féle munkaérték-kérdőíveket használtuk. A vizsgálat során összesen 235 nappali tagozatos hallgatót kérdeztünk meg. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a mintába került hallgatók a társas kapcsolatokat alulértékelték, jelenleg még nem látják, hogy a kapcsolatok építése, ápolása kimagasló szereppel bír a karrierjük építése szempontjából. Az önérvényesítés és önmegvalósítás természetesen nagy szereppel bír a hallgatók elhelyezkedését követően is. A vállalatok részére a Balanced Scorecard-modell tanulási és fejlődési nézőpontjának alkalmazása lehetőséget biztosít az alkalmazottak elégedettségének növelésére, ezáltal a vállalati teljesítmény fokozására. ---------- People would like to achieve succes and career on the working life. This is of course different from individual to individual. Everyone else is the succes and career. The organizations are placing greater emphasis on career management. This article describes the results of research conducted among students. The reason for the survey is the experience that the vast majority of students do not really know what his own career orientation, not at all related to what motivates the work. During the resurch were used two questionnaires, Shein’s career anchor and Super’s work values inventory. Based on the results the students surveyed considered the least important social relationships. It is not yet see that construction of cultivating relationships are very important in terms of career development. The results fit to make students were interviewed. The self-assertion and self-realization, of course, has a big role even after the students get a job. The companies use the Balanced Scorecard model „learning and development” perspective provides an opportunity to improve employee satisfaction thus enhancing the performance of the companies.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History