Files

Abstract

A települések várossá nyilvánítása bonyolult folyamat eredménye, sok tényezőt vesznek figyelembe a rang odaítélésekor. A faktorok lehetnek objektív módszerrel mérhető, számadatokkal kifejezhető elemek, mint például a lakosságszám, a lakásállomány vagy a víz- és csatornahálózat hossza. Ezeket összefoglaló néven kemény tényezőknek nevezzük. Ugyanakkor rendelkezésre állnak bizonyos szubjektív szegmensek is, mint például a település történelmi múltja, a helyi társadalom öntudata, a hagyományok, a település idegenforgalmi adottsága stb., melyeket puha tényezőknek hívunk. A várossá nyilvánítás társadalmi-gazdasági hatásai azonban nem minden esetben egyértelműek. A tanulmány a vizsgált települések várossá válás utáni szociökonómiai folyamatait vizsgálja. ---------- The towns amount to 7 percent of our country’s settlement range and 65-67 percent of its inhabitants. This value is similar to the average of the European Union. However, their number increased considerably last two decades. Grading a settlement into a town is the result of a difficult process taking into consideration different kind of factors. These factors can be elements that can be measured with objective methods, or can be expressed in terms of numbers like population, substance of flats or the length of water and sewage system. The study deals with socioeconomic consequences of the upgrading into a town.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History