Files

Abstract

This study asks how to reform and enhance the teaching methods of labour economics (as a theoretical subject), a discipline which is associated with a group of economic science subjects. The goal of this subject is to provide an overview of the functioning of the labour market, as well as the international and domestic situation regarding unemployment. After completing study on this subject, students may be able to understand labour market trends, and to provide an explanation of the different relationships, as the discipline demonstrates an approach involving the flexible treatment of knowledge. The study shows the development of educational package history and its examination of efficiency. Certain parts of these theory-oriented subjects will be used by students in their future work, therefore it is necessary to have practice-oriented education. This study (116 people by questionnaire survey) - which is only one component of the complex research - was designed to find out whether the subject of economics can be taught successfully by giving out individual tasks and group work. The assumption is made that the students prefer practice teaching form of any subject. At the same time among the methods used in practice, they prefer that require activation and creativity. Furthermore, the assumption is made that there is a difference in the perception of the subject between those students who just listened to labour economics, and those who had practice as well. It may be concluded that significant differences of opinion between respondents can be discovered in the subject of the assessment: students who studied the combined form expressed more positivity than those who only attended a lecture. Our hypotheses are confirmed. Based on the results of this study, we plan to compile a collection of methodologies that can assist the practice-oriented education of any other economic science subject. ---------------------- A tanulmány arra keresi a választ, hogy miként lehet egy gazdaságtudományi tantárgycsoporthoz tartozó diszciplína – a munkagazdaságtan (mint elméleti tárgy) – oktatási módszereit megújítani. Ezen tárgy oktatásának az a célja, hogy áttekintést nyújtson a munkaerőpiac működéséről, a munkanélküliség nemzetközi és hazai helyzetéről. Mivel ennek az elmélet-orientált tantárgynak bizonyos részeit a hallgatók jövendő munkájukban felhasználják, így válik szükségessé, hogy oktatása gyakorlatorientált legyen. A tanulmány a tárgy oktatásához kidolgozott oktatócsomag kidolgozásának előzményeit és hatékonyságának vizsgálatát mutatja be. A vizsgálat – mely egy komplex kutatás egyik komponense csupán - célja az volt, hogy 116 fő kérdőíves felmérésével feltérképezze, hogy önálló feladatok és csoportmunka segítségével sikeresen oktatható-e egy gazdaságtudományi tárgy. A feltevés szerint a hallgatók az oktatási formák közül a gyakorlatot kedvelik inkább, bármely tárgy esetében, valamint a gyakorlatokon alkalmazott módszerek közül, azokat részesítik előnyben, amelyek aktivizálnak és igénylik a kreativitást. Feltételezzük továbbá, hogy eltérés van a tantárgy megítélésében azon hallgatók között, akik csak előadás, illetve akik gyakorlat formájában is tanulták a munkagazdaságtant. Hipotéziseink megerősítést nyertek. A vizsgálat eredményeire alapozva a tantárgy oktatásához olyan módszertani gyűjtemény összeállítását tervezzük, amely bármely más gazdaságtudományi tárgy gyakorlatorientált oktatását is segítheti.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History