Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A megújuló energiaforrások egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A hagyományos energiaforrások kimerülése, a növekvő energiaigény miatt egyre fontosabbá válnak azok a beruházások, projektek, melyek a megújuló energiaforrásokra építenek. Ezek a projektek azonban számos kockázatot, bizonytalanságot hordoznak, attól függetlenül, hogy rengeteg előnnyel és haszonnal kecsegtetnek. A kockázatok miatt nem nevezhető a terület a hagyományos, biztos, de inkább szerényebb megtérülésre építő beruházók célpontjanak. A kockázatok mellett meg kell említeni még a hosszú megtérülési időt is, ami miatt indokolt a területre más finanszírozási módok bevonzása. A projektfinanszírozás, mint speciális hitelforma képes arra, hogy kezelje a fent felsorolt problémákat, áthidalja a pénzbefektetés és a megtérülés közötti időt, vállalva a hosszú idő és a megtérülés bizonytalansága miatti kockázatokat. Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam a megújuló energiaforrásokba történt beruházások alakulását, azok finanszírozását, különös tekintettel a projektfinanszírozásra a 2005 és 2015 között megvalósult tranzakciók alapján. Az elemzést a projektfinanszírozás szempontjából releváns régiók szerint végeztem, hogy kiemeljem ezáltal a földrajzi különbségeket is. ------------------------- Renewable energy had been become increasingly important in national and international level too. Due to the lack of the traditional energy resources, and the high demand on the energy, the renewable energy projects are more important than some years ago. These projects have a lot of risks, and uncertainties, instead of the advantages and utilities. Because of the high risk, the area can not be called as a target of those investments, which are sure, but not so profitable. In addition to the risks we have to mention the long payback period as well, which is appropriate for the other financing methods. The project financing, as a special form of credit financing is able to handle the problems, listed above. The aim of the study is to describe the picture of the renewable energy investments, especially the project financing transactions between 2005 and 2015, according to relevant regions to show the main differences all over the world.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History