Files

Abstract

The high-quality, additive-free wines, thriving vineyard landscapes and the cultural heritage of wine regions with substantial organic production constitute the main resource for many destinations of wine tourism. Tourists are increasingly interested in visiting unspoiled viticultural locations and consuming healthy wines, which encourage vintners to apply ecologically sustainable practices and expand their business with touristic facilities. As the environmental knowledge of wine-consumers increases, their changing attitudes influence the producers perceptions of the environmental policies, product structures, branding and marketing strategies of vintners. Sustainable consumption is based on a number of decision-making processes regarding the social responsibility of consumers. One possible opportunity of incorporating environmental responsibility in planning wine consumption and tourism is targeted marketing towards consumers interested in protecting the environment and reducing the ecological footprint. Organic viticulture seeks to create robust and healthy soils and vines through proactive vineyard management in order to foster resilience, biodiversity and balance in the healthy agro-ecosystems of vineyards, even accepting lower yields. We propose a holistic concept, which comprises organic production, cultural heritage, educative tourism, development of complex product structures and special marketing strategies for the viability of organic wine production. -------------------------- A magas minőségű, adalékanyag-mentesborok, viruló szőlőtermő tájak és a borrégiók kulturális öröksége továbbá az egyre jelentősebb biotermelés alkotják a borturizmus legjelentősebb erőforrásait. A turisták egyre inkább érdeklődnek a romlatlan szőlőtermő tájak meglátogatása és az egészséges borok fogyasztása iránt, ami arra serkenti a termelőket, hogy egyre nagyobb mértékben térjenek át az ökológiai gazdálkodásra és kibővítsék gazdaságukat turisztikai szolgáltatásokkal is. A borfogyasztó közönség környezet-tudatosságának növekedése befolyásolja a termelők környezetpolitikához való viszonyát, a termékszerkezetet, a márkanevek kialakítását és a marketing stratégiák fejlesztését. A fenntartható fogyasztás számos, a fogyasztók szociális felelősségével kapcsolatos határozat-formáló folyamaton nyugszik. Egy lehetőség a környezeti felelősségvállalás beépítése a borfogyasztás és turizmus tervezésébe a célcsoport irányos marketing azon fogyasztók felé, akiket komolyan foglalkoztat a környezetvédelem és az ökológiai lábnyom csökkentése. Az ökológiai (bio)szőlőtermesztés erős és egészséges talajokat és szőlőnövényeket hoz létre a proaktív menedzsment révén azért, hogy fenntartsa a szőlőültetvények egészséges agro-ökoszisztémáinak rugalmasságát, alkalmazkodóképességét, biodiverzitását és egyensúlyát még akkor is, ha a terméshozam mennyisége alacsonyabb lesz. Mi egy holisztikus koncepciót javasolunk, amely magában foglalja a biogazdálkodást, a kulturális örökség ápolását, az oktató célú turizmust, komplex termékszerkezet kialakítását és speciális marketing stratégiákat annak érdekében, hogy növeljük az ökológiai bortermelés életképességét.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History