A VALUABLE NATURAL AREA AS A PLACE FOR IMPLEMENTING INNOVATIVE HEALTH FORMS OF TOURISM – FOREST THERAPY

Subject and purpose of work: The focus of the present study are valuable natural areas, and its purpose is to present the beneficial effects of the forest environment in these areas on the human body. Materials and methods: The study has analysed the results of research by various, mainly foreign, authors concerning the treatment of the forest environment in Poland referred to as “forest therapy”, “sylwotherapy.” Results : Research has shown that being in a forest environment helps to preserve mental balance, strengthens the immune system and stimulates organism’s regeneration. Differences in the impact of different types of forests were also observed. Pine forests calm down, lower blood pressure and help the respiratory system. Broadleaved forests stimulate, improve mood and enhance the ability to concentrate by affecting various aspects of human life. Conclusion : The results of the analyses show that in Poland the interest in forest therapy could be another form of raising public awareness by informing people how important is the role of the forest, not only in nature but also for human health.-----Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy są obszary przyrodniczo cenne, a celem zaprezentowanie korzystnego działania środowiska leśnego tych obszarów na organizm człowieka. Materiały i metody: W pracy przeanalizowano wyniki badań różnych autorów, głównie obcojęzycznych, dotyczących leczenia środowiskiem leśnym, w Polsce zwanym lasoterapią, sylwoterapią. Wyniki : Badania udowodniły, że przebywanie w środowisku leśnym pozwala zachować równowagę psychiczną, wzmacnia układ odpornościowy i pobudza organizm do odnowy. Zaobserwowano również różnice w oddziaływaniu poszczególnych typów lasów. Bory sosnowe działają uspokajająco, obniżają ciśnienie i wspomagają układ oddechowy. Liściaste grądy działają pobudzająco, poprawiają nastrój i wspomagają zdolność koncentracji oddziałując na różne aspekty życia człowieka. Wnioski : Wyniki analiz ukazują, iż w Polsce, zainteresowanie lasoterapii mogłoby stanowić kolejną formę dotarcia do świadomości społeczeństwa z informacjami, jak ważną rolę pełni las, nie tylko w przyrodzie, ale także dla zdrowia człowieka.


Other Titles:
OBSZAR PRZYRODNICZO CENNY JAKO MIEJSCE REALIZACJI INNOWACYJNYCH FORM TURYSTYKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE LASOTERAPII
Issue Date:
2016-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/250245
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/250245
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), 09, 3
Page range:
112-120
JEL Codes:
K32; L83
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)