Files

Abstract

Az emberi tevékenységek hatására bekövetkezett környezeti károk helyrehozásának, illetve helyzetük romlásának megállításához a fogyasztói társadalom fenntartható irányába történő elmozdítása elengedhetetlen. A fiataloknak, mint a jövő generációjának tudatformálása szerves eleme ennek a folyamatnak. A fiatalok fenntartható fejlődéssel és környezettudatos magatartással kapcsolatos ismereteinek és attitűdjének feltárásának, valamint az eredmények alapján a célcsoportok attitűdformálási lehetőségeire és irányaira történő rámutatás céljából fókuszcsoportos interjúkat végeztünk.. Az eredmények rámutattak, hogy a két vizsgált korcsoport meglévő ismeretei között csak kisebb eltérések figyelhetők meg. A hallgatók észreveszik az őket körülvevő környezeti problémákat, azonban személyes felelősségük kevésbé tudatosul bennük, nem éreznek elég motivációt a cselekvésre. A fiatal felnőttek már inkább hosszú távra gondolkodnak, azonban belőlük is hiányzik a felelősségvállalás. A fiatalok számára utat kell mutatni a helyes gyakorlat megvalósításának érdekében, egyértelművé kell tenni a személyes cselekvési pontokat. A siker érdekében a hiteles információk biztosítása elengedhetetlen, amely során kiemelt figyelmet kell fordítani – a korosztály jellemzőit figyelembe véve – a gyakorlatiasságra, valamint az interaktivitáson és emocionális üzeneteken alapuló marketingkommunikációs eszközök alkalmazására is. A fiatalok tudatformálása során nem a fogalmak pontos ismeretét kell megcéloznunk, hanem hogy az ismeret hatására olyan cselekvési motiváció alakuljon ki, amely későbbiekben mindennapi életük során rendszeres gyakorlatban tud megnyilvánulni. Továbbá szem előtt kell tartanunk, hogy az „elméleti gyakorlatiasság” lassan épül be a mindennapi rutinba, amely eredménye csak később fog megmutatkozni. ---------------------------------------------------- In order to amend for the environmental damages emerged as a result of the human activities and to stop its further destruction, moving the consumer society into the sustainable direction is essential. Mind shaping of the young people, as the generation of the future, is an elemental part of this process. For the reveal of young people’s knowledge regarding the sustainable development and their environmental consciousness attitude, as well as for the point out of the attitude formation’s possibilities focus group interviews were done. Only minor differences were observed between the analysed age groups’ current level of knowledge. Students notice the environmental problems; however their personal responsibility is not realized and they do not feel enough motivation for the action. Young adults are already thinking in the long run, but they are lack of responsibility, too. To achieve the appropriate practice the line of bearing must be shown and the personal action points must be disambiguated. In favour of success ensuring of the authentic information is essential. In the course of providing information outstanding attention has to be paid – with taking into consideration the particularities of the different age groups – to the practicality as well as to the utilization of interactivity and emotional messages based marketing communication tools. Instead of the teaching of the exact meaning of the definitions, knowledge should be turned into action motivation, which later may be manifested in an everyday practice. However there is no getting away from the fact that the ‘theoretical practice’ becomes a part of the everyday routine slowly, which result will be realized later on.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History