Files

Abstract

A tanulmány célja egy korszerű, modern technológiával rendelkező magyarországi vágócsirke hizlaló telep naturális hatékonysági mutatóinak és azok ökonómiai mutatókra gyakorolt hatásának vizsgálata, illetve azok hazai és nemzetközi viszonylatban való megítélése. A primer adatgyűjtés keretében a vizsgált telep 13 rotációjára (2012. augusztus és 2014. július közötti időszak) vonatkozó naturális és fajlagos ökonómiai adatait gyűjtöttük be. Vizsgáltuk az ágazatra jellemző naturális hatékonysági mutatók (pl.: elhullás, fajlagos takarmányfelhasználás, átlagsúly, brojler index) alakulását. Az adatok leíró statisztikai módszerekkel történő feldolgozását követően ökonómiai modellkalkulációt készítettünk. A gazdasági környezet változatlansága mellett (az input-, output árakat, valamint a fajlagos költségtételeket állandónak tekintettük) az egyes turnusok naturális hatékonysági mutatói voltak a változók. A tanulmány rávilágít arra, hogy a naturális hatékonyság milyen mértékben befolyásolja az ökonómiai mutatók alakulását. Továbbá megállapítható, hogy a vizsgált, korszerű technológiai háttérrel és szakmai tudással jellemezhető telep termelési mutatói és azon keresztül realizálható ökonómiai hatékonysága magasan a magyar átlag felett van. Ugyanakkor a nemzetközi összehasonlításban jelentős lemaradás mutatható ki. -------------------------------------------- The objective of this study is to examine the physical efficiency indicators of a Hungarian broiler farm with high quality technology, as well as their effects on economic indicators. Furthermore, it is to compare these figures at national and international levels. In primary data collection we collected physical and specific economic records of the investigated farm relating to 13 rotations (period between August of 2012 and July of 2014). We analysed the development of sector-specific physical efficiency (e.g. mortality, feed conversion ratio, bodyweight at slaughter, European Production Efficiency Factor). Economic model calculations were made after processing data applying descriptive statistical techniques. Physical efficiency indicators of each rotation were variable besides unchanged economic environment (input-, output prices and specific costs were considered as constant). The study highlights the extent to which physical efficiency can influence the economic indicators. Furthermore, results show that production indicators and economic efficiency of the examined farm with high quality technology and professional knowledge are significantly better than the Hungarian average figures. However, there is a substantial lag in international comparison.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History