A KITERJESZTETT VALÓSÁG LEHETŐSÉGEI A TURIZMUSBAN, EGY NICHE TERMÉK A REALITÁS/VIRTUALITÁS HATÁRÁN

A kiterjesztett valóság technológia már egy ideje látványos kiegészítője számtalan turisztikai attrakciónak. Olyan turisztikai látványosságoknál, amelyeknek fizikai maradványai elveszőben vannak, például egy vár megmaradt romos falai, a kiterjesztett valóság technológia segítségével egy digitális képernyőn keresztül láthatjuk, hogy az eredeti formában hogyan is nézhetett ki. Az általam példaként felhasznált kiterjesztett valóság applikáció, az Ingress, a Google legújabb játéka egy ennél is interaktívabb szintre helyezi a technológiát. A játéktér a fizikai világban jelenik meg, a feladatok megoldásához valós térben kell mozogni. A célpontok a technológia segítségével lokáció alapú, virtuális attrakciókká változnak. A kutatás azt hivatott igazolni, hogy most először megnyílt arra a lehetőség, hogy virtuális attrakciókat is be lehet építeni a turisztikai termékkínálatba. A kapcsolódó szakirodalom kielemzése után, vagyis a turizmuselmélet alapjai és a témához kacsolódó technikai eszközök, és programok szakirodalmának elemzése után megvizsgáltam, hogy az eredmények mennyire összeegyeztethetőek a kutatás elején feltett hipotézissel, valamint az eredmények alátámasztása érdekében mindezt kiegészítettem egy primer kutatással, amely egy kérdőíves felmérés elkészítését jelentette. A kérdéssor a Google Plus hivatalos Ingress oldalán került megosztásra, kitöltésében 1007 ember vett részt. A lokáció alapú virtuális elemek potenciális látnivalókká alakulhatnak a közeljövőben, hiszen ezek képesek egy határok nélküli játszótérré alakítani hétköznapi környezetünket. A turizmus szakmának az újabb niche termékeket kereső utazóközönség megjelenése előnyös, hiszen kiaknázatlan piaci rést jelent. ---------------------------------------------The Augmented Reality technology has been a spectacular addition to countless tourist attractions. At tourist sites - such as ruined castle walls - where the physical remains are already in decline, the Augmented Reality technology allows you to see how it all looked like originally through a digital screen. I used Ingress, Google's latest game as an examples of augmented reality applications, which pushes the technology to an even more interactive level. The playing ground is set in the physical world, solving the problems comes with moving around in real space. With the help of technology the destinations are changing into location-based, virtual attractions. The research is intended to demonstrate that for the first time the possibility has opened up to integrate virtual attractions into touristic market. After analyzing the relevant literature, that is to say after the analysis of Tourism Theory, the subject related devices and the technical literature of programs, I examined how comparable the results are to the research hypothesis asked at the beginning, moreover I have completed all the above with a primary research which involved the preparation of a questionnaire survey. The questionnaire was shared on the official Google Plus page of Ingress and got filed by 1,007 people. The location-based virtual elements may turn into potential sights, as they are able to convert our everyday environment into a playground without borders. The appearance of a traveling public looking for new niche products is favorable for the tourism profession for it means an untapped market gap.


Other Titles:
Opportunities of augmented reality in tourism, a niche product on the border of reality/virtuality
Subject(s):
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/233824
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/233824
Published in:
Acta Carolus Robertus, 06, 1
Page range:
75-82
Total Pages:
8
JEL Codes:
Z32
Series Statement:
6
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)