Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

This paper aims to investigate major national and international level recent researches about public confidence, institutional trust focus on disaster management systems. The broader research purposes analysing the national, regional status of public confidence, attitude linked to many institutions and organisations which participate in post-flood-disaster reconstruction using the relevant elements of previous studies contributing to higher efficiency of post-flood-disaster reconstruction processes. In our country this field is a slightly studied area (during my former research there could not been found any study about public trust in case of post-flood-disaster reconstruction) thus considered important to made a review study. During collecting literature it turned out that public confidence issue is a very complex area. Many methodologies exist for its investigations and determinations despite, there are no integrated approaches. From the results of this study it is obvious, that all of the investigated researches approached the public trust topic in different context. Nonetheless, the analyzed methodologies could be appropriate basis of a subsequent questionnaire survey of public trust of the Hungarian post-flood-disaster reconstruction organisations. ------------------------------------------------- A cikk elkészítésével célom volt, hogy feltárjam, milyen főbb kutatásokat végeztek a közelmúltban nemzetközi és hazai kutatók, kutató szervezetek társadalmi, intézményi bizalom témakörében, fókuszálva a katasztrófavédelmi rendszert érintő vizsgálatára. A tágabb kutatás célja, hogy alapul véve a már kivitelezett, kidolgozott társadalmi bizalmi kutatások releváns elemeit, vizsgálja a hazai társadalmi bizalom alakulását az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítésben részt vevő szervek, intézmények iránt, hozzájárulva ezzel a kárenyhítési folyamatelemek hatékonyságának növeléséhez. Mivel a kérdéskör hazánkban kevéssé kutatott terület (vagyis eddigi kutatásim során nem találkoztam a társadalmi bizalmat az árvízi kárenyhítéssel kapcsolatban vizsgáló tanulmánnyal), ezért tartottam fontosnak egy összegző tanulmány elkészítését. A téma feldolgozása során fény derült arra, hogy társadalmi, intézményi bizalom kérdésköre egy rendkívül komplex terület. Számos módszertan létezik a vizsgálatára, valamint definiálására, mégsem beszélhetünk egységes megközelítésekről. A tanulmány eredményeiből látható, hogy a vizsgált kutatások szinte mindegyike más-más kontextusban közelíti meg a témát. Ennek ellenére az általuk használt módszertanok jó alapját képezhetik az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítésben részt vevő szervek, intézmények iránt tanúsított bizalom kérdőíves felmérésnek.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History