Files

Abstract

A fenntarthatósági kritériumok szem előtt tartása végett napjainkban előtérbe kerülnek az olyan technológiák és megoldások, amelyek hozzájárulnak a környezettudatos, energia-hatékony és anyagtakarékos hulladékgazdálkodási tevékenységhez. E szemléletet alapul véve a szennyvízre, és a kapcsolódó melléktermékekre nem csupán kötelezően ártalmatlanítandó anyagként, hanem potenciális nyersanyagként kell tekinteni. Cikkünkben kitérünk a szennyvíztisztítás és szennyvíziszap-termelés helyzetére és jellemzőire nemzetközi és hazai szinten. Az iszapkezeléshez kapcsolódó költségek magas aránya miatt fontos e költségek csökkentése, vagy olyan megoldások alkalmazása, amelyek a bevételek növelésével javítják a jellemzően veszteséges hulladékgazdálkodási tevékenység gazdaságosságát. Az iszap-hasznosításhoz kapcsolódóan két technológiai megoldásra végeztünk kalkulációkat – a méretezés kérdéskörére helyezve a hangsúlyt – az elérhető szakirodalmi adatokat, kísérleti tapasztalatokat figyelembe véve, konkrét telepi adatokra alapozva. Írásunkban részletesen foglalkozunk a biogáz-előállítást követő energiatermelés során keletkező CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló innovatív algás rendszer lehetőségeivel, továbbá részletezzük a keletkező szennyvíziszap környezettudatos felhasználására módot adó megoldást, az energianövények bevonása mellett. Következtetéseinkben az említett technológiai elemeken túl egyéb, energetikához kapcsolódó lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet. ------------------------------------------------------------- Bearing in mind the sustainability criteria caused technologies and solutions that support environmentally aware, energy-efficient and material-efficient waste management to come into view. Based on this way of thinking, sewage and related by-products shouldn't be seen only as matter to dispose, but as potential raw materials. In our article we will discuss the state and features of wastewater cleaning and sewage sludge production, at both a national and international level. Because of the high costs of sludge treatments, it's important to reduce these expenses, or to use solutions that improve the typically unprofitable waste management's efficiency by increasing incomes. We made calculations about two technology solutions in the present article, related to sludge utilization - concentrating on scaling - taking the available literature and experimental results in mind, based on data of a concrete plant. There is a detailed section in the article about the possibilities of an innovative algae system that lowers the CO2 output in power generation following biogas generation, and we explicate a solution for the usage of sewage sludge in an environmentally conscious way, using energy plant species. In our conclusions, apart from the mentioned technology elements, we draw attention to other solutions related to energetics. The publication was supported by the SROP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001 project. The project has been supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History