STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POZAROLNICZEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH


Other Titles:
PRESENT STATE AND OPPORTUNITIES FOR NON-AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN THE RURAL AREAS OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP
Issue Date:
2011
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/231399
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/231399
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 4, 153
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)