METODOLOGIA I ORGANIZACJA BADANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH UWARUNKOWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OBJĘTYCH SIECIĄ NATURA 2000 NA TERENIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI


Variant title:
METHODOLOGY AND ORGANISATION OF STUDIES OVER SOCIAL-ECONOMIC DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE GREEN LUNGS OF POLAND REGION COVERED BY THE NATURA 2000 NETWORK
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/230958
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/230958
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), Volume 1, Number 146
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)