RECENZJA KSIĄŻKI ILONY MATYSIAK: ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH. PŁEĆ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY KAPITAŁ SPOŁECZNY2


Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/230437
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/230437
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 1.2, 166.2
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)