Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A zöld gazdaság kiterjedt tárgykörén belül fontos szerepet foglalnak el a zöld technológiák. A jól működő technológiai rendszerek működésének fenntartásához, fenntarthatóságához, a rendszerek részét képező épületek, szerkezetek és berendezések állagának megóvásához szükséges azok kulcsjellemzőit nyomon követni, rendszeresen ellenőrizni, diagnosztizálni. Amint a szakirodalom alapján leszűrhető eredmények mutatják, az összetett rendszerekként jellemezhető technológiákra, így a zöld technológiákra is találhatók olyan innovatív műszaki diagnosztikai megoldások, melyek segítenek azok működését fenntartható módon menedzselni. Ez igaz magukra a technológiát üzemeltető szervezetek üzemeltetési és karbantartási menedzsment stratégiáira csakúgy, mint a vizsgálati módszerek széles skálájára. A vizsgálandó gépek és struktúrák anyagi tulajdonságai, valamint gyakorlati szempontok alapján a menedzsment rendelkezik eszközökkel az alkalmazandó műszaki diagnosztika kiválasztásához is. Mindezek alapján a technológiákat alkalmazó és fejlesztő vállalkozók, kutatók, illetve szervezeti döntéshozók számára ajánlható, hogy az általuk választott technológia fenntartható üzemeltetéséhez vegyék figyelembe a műszaki diagnosztika rendelkezésre álló eszköztárát is. --------------------------------------------------------------------------------- Within the extensive area of green economy, green technologies have an important role. To sustain sustainability and operation of well-functioning technology systems, and to maintain the buildings, structures, and equipment that are part of the systems, their key parameters have to be monitored, checked and diagnosed on a regular basis. As the results that are inferred from literature show, innovative technical diagnostic solutions can be found for technologies, also for green technologies, which can be described as complex systems, to help manage their operation in a sustainable manner. This is true for the operating and maintenance management strategies of corporations operating technologies, as well as for the broad range of test methods. Based on material properties of machines and structures as well as on practical aspects, the management has a means to select the applicable technical diagnostics. According to all these, contractors, researchers, and organizational decision-makers using and developing technologies can be advised to take account of the available technical diagnostics tools for the sustainable operation of their chosen technology.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History