Files

Abstract

Tanulmányunkban arra kívánunk rámutatni, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása milyen formában és milyen mértékben járulhat hozzá a vidéki térségek gazdasági-társadalmi problémáinak megoldásához, népességmegtartó erejük növekedéséhez. Az utóbbi években, évtizedekben a különböző megújuló energia ágazatok a regionális támogatáspolitika egyik fontos célterületévé váltak, amivel párhuzamosan a potenciális befektetők érdeklődését is felkeltették. A vidéki térségek alacsony népsűrűségükkel és a természeti erőforrásokban való viszonylagos gazdagságukkal sok esetben igen kedvező feltételeket nyújtanak ahhoz, hogy ezeknek a beruházásoknak a helyszínéül szolgáljanak. A helyi gazdaságfejlesztés szempontjai alapján pozitívnak nevezhetjük, hogy ez által a térséghez kötött, belső erőforrások hasznosítására kerül sor. A gyakorlatban azonban fontos kérdéseket vet fel a beruházásokkal kapcsolatban, hogy azok milyen mértékben támaszkodhatnak helyben elérhető pénzügyi forrásokra, szakértelemre, megfelelő számú fogyasztóra. Magyarországi és nemzetközi példák alapján arra vonatkozóan kerestünk és vizsgáltunk meg jó gyakorlatokat, hogy az energiapolitikai és környezetvédelmi célok megvalósításán túl a zöldenergia beruházások hogyan segíthetik új jövedelemforrások, új munkahelyek, olcsón elérhető energia, innovációk megteremtését és a közösség építését a vidéki térségekben. ------------------------------------------------------------------------------ Our study was made to show that the utilization of renewable energy resources in what form and how can contribute to solve the economic and social problems of rural regions and increase the population retaining force. In the last years or decades the different renewable energy sectors became an important objective of regional policy. In parallel with these changes the renewable energy sources aroused the interest of potential investors. The low population density and relative richness of natural resources in rural areas provide favourable conditions for location of these investments. On the base of local economic development aspects was designated as positive effects that the investments utilize the internal resources of these regions. However in practice it raises different significant questions. What is the role of local financial resources, professional skills and sufficient number of customers in renewable energy investments? This research was made to search and examine good practices among green energy investments which realized not only targets of energy policy and environmental protection. It was recognized how create these investments new source of income, new workplaces, affordable energy, innovations and build communities in rural areas.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History