Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo

The aim of the paper was to determine the quantity and directions of apple trade in the European Union, seen in the context of the Russian embargo. The key driver of the EU external apple trade in years 2004-2013, was growth in the export of Polish apples to Russia. The EU exports decreased and were mainly covered by the countries from the southern hemisphere. Studies showed Poland as a main apple supplier to the Russian market, was generating almost 75% of the EU apple export volume. The embargo resulted in significant drop of Polish prices (22%), as well as the volume of exports, in relation to the previous year. / Synopsis. Celem artykułu było określenie wielkości i kierunków wymiany handlowej jabłkami w krajach Unii Europejskiej w kontekście rosyjskiego embargo. Eksport zewnętrzy jabłek w UE w latach 2004-2013 rósł, przede wszystkim dzięki wzrostowi eksportu polskich jabłek do Rosji. Import zewnętrzy UE obniżał się i realizowany był przede wszystkim z państw półkuli południowej. Badania wykazały, że Polska była głównym dostawcą jabłek na rosyjski rynek z blisko 75% udziałem w wolumenie unijnego eksportu. W wyniku embarga doszło do znacznego obniżenie polskich cen (22%) oraz wolumenu eksportu w stosunku do roku poprzedniego.


Other Titles:
The EU foreign trade of apples in the context of the Russian embargo
Issue Date:
2015-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.212778
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/212778
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/212778
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
83-92
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)