Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Paper was focused on the analysis of the Common Agricultural Policy at two levels: 1. Implementation of this policy objectives enshrined in the Treaties of Rome; 2. Analyses of three words forming the name of the policy: Common, Agricultural, Policy, Rural; in terms of their relevance to the facts. / Synopsis. Podjęto próbę analizy Wspólnej Polityki Rolnej PR na dwóch poziomach: - realizacji celów tejże polityki zapisanej w Traktatach Rzymskich, - analizy trzech słów tworzących nazwę tej polityki, a więc – Wspólna, Polityka, Rolna; pod kątem ich adekwatności z faktami.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History