Wspólna Polityka Rolna – czy faktycznie?

Paper was focused on the analysis of the Common Agricultural Policy at two levels: 1. Implementation of this policy objectives enshrined in the Treaties of Rome; 2. Analyses of three words forming the name of the policy: Common, Agricultural, Policy, Rural; in terms of their relevance to the facts. / Synopsis. Podjęto próbę analizy Wspólnej Polityki Rolnej PR na dwóch poziomach: - realizacji celów tejże polityki zapisanej w Traktatach Rzymskich, - analizy trzech słów tworzących nazwę tej polityki, a więc – Wspólna, Polityka, Rolna; pod kątem ich adekwatności z faktami.


Variant title:
Common Agricultural Policy, is it?
Issue Date:
2015-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/207382
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 15, Number 30
Page range:
52-64
Total Pages:
13
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)