Files

Abstract

A tanulmány alapvetően egy kutatás közbeni állapotot tükröz, amelyben elsősorban a munkapiaci termelékenységben (az egy munkavállalóra jutó kibocsátásban) az utóbbi évtizedekben bekövetkezett szektorális változásokra koncentrálok. A célom ezzel egyrészt előre jelezni a munkakeresletben várható jövőbeni tendenciákat. A vizsgálódásaim során másrészt arra a kutatási kérdésre keresem a választ, hogy az 1980 és a 2007 közötti időszakban, és mintegy harminc OECD tagországra vonatkozóan a termelékenység üteméhez hogyan járult hozzá az emberi és a fizikai tőké akkumulációja mellett számos munkaerő-piaci intézmény. A számításaimmal továbbá egy dinamikus panel regressziós módszertan segítségével azt kívánom elsősorban a gazdaságpolitikai döntéshozatal számára alátámasztani, hogy mely intézmények (úgymint, pl. a munkanélküli segélyezés, a piaci szabályozás stb.) és hogyan befolyásolták a különböző képzettségi szinteket igénylő ágazatokban a hosszú távú termelékenység alakulását. ------------------------------------------------- This paper aims for an empirical validation of income and employment growth in a sectoral approach. The main objective of this study is to analyse labour productivity tendencies in the period between 1980 and 2007 in various OECD countries. In our estimations we followed a specific taxonomy to identify the features of output per capita in altered labour-skilled (high, high and low intermediate, low) branches. Besides determining the sectoral differences of labour by standard comparative statistics, we used in our model-specification a dynamic panel regression method. All in all, we conclude that the high-skilled branches have achieved better economic growth performance than the low-skilled ones in most of the OECD countries. Analysing the time series panel data in each sector we also claim that productivity was impacted by few labour market institutions. However, the unemployment benefits (UBs) and the increasing employment protect legislation (EPL) might correlate negatively with economic growth per capita in long run.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History