Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Látrány Község Hosszú távú Településfejlesztési Stratégiájának megalkotásával célul tűztük ki, hogy egy olyan statisztikailag és szakmailag értékelhető anyagot készítsünk el, amellyel érdemi segítséget tudunk nyújtani a települési önkormányzat részére. A dokumentum elkészítése során a leglényegesebb nézőpont a település fejlődése terén kívánatos célok számbavétele volt, valamint a község társadalma számára vonzó, közmegegyezésen alapuló, erre számot tartó reális célkitűzések összegyűjtése. A reális koncepció kialakítása egy széleskörű, a település minden paraméterét felmérő, számba vevő előzetes helyzetfelmérésen, ezen alapuló következtetéseken, diagnózison alapult. A helyzetelemzés célja a fejlesztési lehetőségek, célkitűzések és prioritások megalapozása volt. A helyzetelemzés során a térségi összefüggések, előzmények, az agrárgazdaság helyzete mellett az ökonómiai adottságokat, a foglalkoztatást, demográfiai mutatókat, az infrastruktúrát, a természet- és környezetvédelmet, a település szociális, kulturális kérdéseit vettük figyelembe. Mindezen elemzésekre épül a településfejlesztési koncepció, amely kész megoldási stratégiát kínál a település élhetőségének javítására. A munkánk eredményét a település önkormányzata szívesen fogadta. Bízunk abban, hogy koncepciónk hozzájárult Látrány község fejlődéséhez, az itt élő emberek életminőségének javulásához és egy hosszútávon sikeres, és élhető település fenntartásához. ---------------------------------------------- With the making of Látrány’s Long Term Strata Development Strategy, our goal was to make a statistically and professional valuable material what could be useful for the local government. During the document’s creation process, our most important viewpoint was the review and collection of the town’s development appealing, consensus based, realistic goals for the town’s society. The shaping of the realistic concept was based on a widespread, the town’s every parameter surveying position paper, and on its diagnosis. The goal of the position paper was to establish the development possibilities, objectives and priorities. During the making of position paper, we toke into consider the area correspondences, antecedents, the agricultural economy and natural capabilities, employment, demographic tables, conservation, the social, cultural questions of the town. Analyzing all of these helped to build the strata development strategy that offers a complete strategy for improving the quality of life. The local-government welcomed the results of our work. We hope this concept will help to improve Látány’s progress, the improvement of the townsfolks’ quality of life, and long term successes.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History