Files

Abstract

A természeti katasztrófák különböző hatásaival (környezeti, társadalmi, gazdasági, pozitív, negatív, semleges stb.) számos nemzetközi tanulmány fogalakozik, érzékeltetve ezzel a kérdéskör fontosságát. Mind nemzetközi, mind hazai szinten számolnunk kell a természeti katasztrófák, különösen a hidrológiai katasztrófák jövőbeli bekövetkezésével. A jövő eseményeire való hatékony reagálás, kárenyhítés kivitelezéséhez azonban sokat tanulhatunk a múlt eseményeinek elemzéséből. A 2010. május-június hónapokban bekövetkezett ár- és belvízi katasztrófa az országban történt egyik legnagyobb természeti katasztrófa. A leginkább érintett területek a Sajó-völgy települései voltak. Ezen települések rendelkeztek a legnagyobb káradatokkal. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a Sajó-völgy érintett településeinek főbb gazdasági adottságait (foglalkoztatás, vállalkozások helyzete, kereskedelem, vendéglátás, önkormányzatok helyzete) az árvizet megelőző és az azt követő időszakban, hogy elemezze fellelhetőek-e az árvízzel összefüggésbe hozható gazdasági hatások. A legnagyobb károkkal Felsőzsolca településen kellet számolni, így terjedelmi korlátok miatt az összes Sajó-völgyi érintett település adatait összevontan, míg Felsőzsolca település adatait kiemelve elemezzük. A gazdasági adottságok feltárását követően következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan, mely jellemzők további vizsgálata indokolt az árvízi hatások azonosításához, hozzájárulva ezzel a hatékonyabb kárenyhítés megvalósításához. Hiszen, ha ismerjük az egyes hatásokat kiváltó okokat, hatékonyabban irányíthatjuk a kárenyhítési folyamatot. --------------------------------------------------------------------- Several international studies specialize on the effects (environmental, social, economic, positive, negative, indifferent ect.) of natural disasters emphasize importance of this issue. Occurring of natural disasters, especially hydrological disasters should take into consideration in the future both local and international level. For effective future response and mitigation it is important to examine achievements and challenges from past experiences. Inland excess water and flood disaster from May to June in 2010 was one of the biggest natural disasters in Hungary. The most affected areas and settlements were in the Sajó valley. These settlements had the greatest damages. Our study aims to investigate main economic characteristics (status of employment, firms, trade, hospitality and local municipality) of affected settlements of Sajó valley both before and after disaster periods to analyse any potential existing post flood economic effects. As the biggest destruction was in Felsőzsolca consequently (due to lengths limits) the study examines aggregated data of all affected Sajó valley settlements, while data of Felsőzsolca are investigated separately. After exploration of economic characteristics we could conclude which further characteristics could be necessary to investigate for identifying post flood effects contribute to effective damage mitigation. Thus, if cause and effect would be known damage mitigation process could be managed most effective way.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History