Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A kockázatitőke-befektetések jelentős hatással vannak a gazdaság növekedésére, mivel megkeresik és finanszírozzák az innovatív és gyors növekedési potenciállal rendelkező fiatal vállalkozásokat. A kockázati tőkéről szóló aktuális globális trendekből szembetűnő különbségek vonhatók le országok/régiók között. A kockázati tőke aktivitásának globális szintű megoszlása 2013-ban a következő: közel 70 százalék az Egyesült Államokban, 15 százalék Európában, és közel 11 százalék ázsiai országokban valósult meg. A tanulmány egyik célja, hogy bemutassuk milyen fejlődési utat jártak be a kiemelt területek (Egyesült Államok, Németország és Délkelet- Ázsia) kockázatitőke-piacai, és ebből keressük azokat a magyarázó tényezőket, amelyek hatással vannak az adott ország kockázati tőke aktivitására. Az összehasonlító módszer alapján meghatározó faktoroknak tekinthető például a pénzügyi rendszer fejlettségi szintje, a finanszírozási kultúra, a gazdasági és jogi környezet. A tanulmány másik célja, hogy egyrészről megvizsgáljuk, miben rejlik az amerikai kockázati tőke sikere, másrészről ezen sikertényezőket mennyire tudják alkalmazni más országokban. Az amerikai kockázatitőke-piac sikertényezőiként említhető a magvető fázisra törekvés, a hazafutás és a hozzáadott érték szemlélet. ------------------------------------------- Venture capital investments have a significant impact on economic growth because the venture capitalists find and finance innovative and rapidly growing young enterprises. Based on current global trends about venture capital striking differences can be drawn between countries / regions. The distribution of venture capital activity at global level in 2013 was the following: nearly 70 percent in the United States, 15 percent in Europe, and nearly 11 percent in Asian countries. One aim of the study is to present the different development ways of venture capital markets in the priority areas (United States, Germany and South-East Asia), and therefore we find the explanatory factors that have an impact on a country's venture capital activity. Based on the comparative method we find out that the development level of the financial system, the financing culture, and the economic and the legal environment are the main determining factors. Another aim of the study is to examine on one hand, what is the success of the US venture capital model, on the other hand, how these success factors can be adapted to other countries. The US venture capital market’s success characters include the financing of seed phase, a home run and the value-added approach.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History