Files

Abstract

Egyes országok az élelmiszerbiztonság megteremtése céljából a kereskedelempolitika eszközeivel befolyásolják élelmiszertermelésüket, a termelés egyes szakaszainak-, és az ellátási lánc elemeinek támogatásával, illetve az export és import ügyletekre történő intervenciókkal. A más-más történelmi háttérrel, gazdaság-politikai környezettel rendelkező országok eltérő szabályozási rendszerekkel, rendelkeznek. A cikkben áttekintjük a világ jelentősebb agrártermelő országaiban, napjainkban érvényben lévő, az agrártermelést és a gép-, az input anyag- és termény-kereskedelmet érintő piacbefolyásoló tényezőket, mezőgazdasági támogatásokat. Ismertetjük az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának céljait, struktúráját, valamint eszközrendszerét. Bemutatjuk az USA agrártámogatási rendszerét. Kitérünk Oroszországban, a WTO tagság elnyerésével egy időben végbemenő változásokra, majd Dél-Amerika meghatározó országainak agrárpolitikáját, mezőgép-kereskedelemmel kapcsolatos piacszabályozását vizsgáljuk meg. Áttekintjük Kína agrártermelési és gépgyártási potenciálját, valamint India mezőgazdaságának szabályozását. A nemzetközi kereskedelem liberalizációja hosszan tartó folyamat. Nemzetközi tekintetben gyakorlat, hogy egyes országok, illetve térségek kölcsönös előnyszerzés céljából, kétoldalú egyezmények által, a kereskedelmi akadályok lebontásával engedményeket biztosítanak egymásnak. Magyarországot kifejezetten érinti a ratifikáció előtt álló EU-Kanada, illetve az előkészületben lévő EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás, amely jól példázza mindezt. ---------------------------------------------------- The ensuring of the food safety is an important economic-political task. Because of this the countries through the trade policy would like to keep their food production under their own management or influence, supporting the sections of the production and the elements of the supply chain, or by interventions to the exports and import transactions. These systems of regulation are varying in different continents, countries, by different historical background, economic and political environment. The aim of this presentation to review the todays situation in the world more considerable agricultural producing countries, concerning the most important market influencing factors and agricultural supports of the agricultural production, machine-, inputs- and product trade. We outline in the article, the aims of European Union's CAP, his structure, and his systems of asset, the changes happening with Russia WTO membership's gaining, and we present the USA agricultural support system. Then we show the agricultural policy of South America's significant countries, by examinations of the related market regulation with agricultural machine trade, we review China agricultural production and his machine producing potential, and the regulation of India's agriculture.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History