Files

Abstract

In recent decades a number of revolutionary change has taken place in the international and domestic IT market substantially affecting almost all areas of information technology. One of the most significant changes is the widespread use, the rapid development and the domestic and international spread of integrated management information systems which feature a wide range of functions and are highly integrated, standard, ready to buy but can be “customize” easily. The IT technology has a very important role in the development of enterprises. This is indicated by the fact that most companies now spend as much on the information technology and information systems as on research. Information technology can contribute to the development of a company at least as much as research activities which, on the other hand, can prove useful only by relying on efficient and global ERP systems. A successful company can retain its competitiveness and profitability only if it is able to renew itself, adapt its organizational structure, and replace its less efficient technological processes, technology, and IT tools with new ones that meet current requirements and expectations. We believe that the application of modern management information systems is a strategic element for businesses to create and retain competitiveness. Unless this system works well, it is utterly difficult to monitor the costs and responses to the customer needs and development expectations are delayed. These statements also hold true for agricultural enterprises on the understanding that owing to the special characteristics of production and environmental factors and the excessive caution of the software developers the introduction of information systems in the sector is in early stages. The earliest implementation and adoption of information systems in the sector is important because a modern, science-based information system can facilitate operational decisions and strategic planning thus boosting competitiveness. --------------------------------------------------------- Az elmúlt évtizedekben több forradalmi változásra került sor a nemzetközi és a hazai informatikai piacon, amelyek az információ-technológia szinte valamennyi területét lényegileg érintették. Az egyik legjelentősebb változást az integrált vállalatirányítási információs rendszerek széles körű alkalmazása, a funkciók skáláját felölelő, magas fokon integrált, standard, készen megvásárolható, majd „testre szabható” információs rendszerek rohamos fejlődése és elterjedése jelentette, szerte a világon és Magyarországon is.A számítástechnika alkalmazásának kiemelten fontos szerepe van a vállalatok fejlődésében. Ezt jelzi az is, hogy a cégek jelentős része ma már ugyanannyit költ az informatikára, az információs rendszerekre, mint kutatásra. Az informatika ugyanis legalább ugyanannyira képes hozzájárulni a vállalat fejlődéséhez, mint a kutatás, amely viszont általában csak a hatékony és globális vállalatirányítási információs rendszerre támaszkodva viszi előre a céget Egy sikeres vállalkozás csak akkor őrizheti meg versenyképességét és jövedelmezőségét, ha képes megújulni, szervezeti struktúráját átalakítani és a kevésbé hatékony technológiai folyamatait, technikai-, informatikai eszközeit lecserélni olyanokra, amelyek a mai kor követelményeinek, elvárásainak megfelelnek. A korszerű vállalatirányítási információs rendszerek alkalmazása véleményünk szerint a vállalkozások számára ma már egyértelműen a versenyképesség megteremtésének, megőrzésének stratégiai eleme. Amennyiben ez a rendszer nem működik jól, nem lehet figyelemmel kísérni a költségek alakulását, késik a reagálás a vevők igényeire és a fejlesztési elvárásokra. Ezek a megállapítások igazak a mezőgazdasági vállalkozásokra is azzal a kitétellel, hogy a termelés, a környezeti tényezők specialitása és a szoftverfejlesztők túlzott óvatossága miatt az információs rendszerek ágazatban történő bevezetése kezdetleges. Az információs rendszerek mielőbbi teljes körű bevezetése és adoptálása az ágazatra azért is fontos feladat, mivel egy korszerű, tudományosan megalapozott információs rendszer megkönnyítheti az operatív döntéseket, illetve a stratégiai tervezést, ezáltal segíti a versenyképességet.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History