Files

Abstract

A funkcionális élelmiszerek stratégiai fontosságú élelmiszer-kategóriaként definiálhatók, gazdaságilag éppúgy, mint társadalmilag. Számos előnyük ellenére nagyon szűk az a szegmens, aki a mindennapi táplálkozás részeként fogyaszt funkcionális élelmiszereket. Felmerül a kérdés, hogy hogyan növelhető a kategória népszerűsége. A kérdés megválaszolásához abból indultam ki, hogy az attitűdök jelentősen befolyásolják az egyén magatartását, ezáltal alkalmasak a fogyasztók élelmiszer választásának tanulmányozására. Ezek alapján kutatásom célkitűzése a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos attitűdök hatásának vizsgálata a funkcionális élelmiszerek fogyasztására. A célkitűzés elérése érdekében 500 fő bevonásával kérdőíves megkérdezést végeztem. Az adatokat faktor- és diszkriminanciaanalízis segítségével elemeztem. Eredményeim szerint a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos attitűdök három dimenzióba különülnek el: (1) észlelt előnyök és bizalom, (2) szükségesség, (3) biztonság. Ezek közül az első faktornak van meghatározó szerepe a fogyasztási gyakoriság alapján képzett csoportok elkülönítésében. Ez azt jelenti, hogy növeli a funkcionális élelmiszerek fogyasztási gyakoriságát, amennyiben az egyén tisztában van a funkcionális élelmiszerek nyújtotta előnyökkel és bízik a termékkategóriában. A funkcionális élelmiszerek szükségessége és biztonságossága nem tekinthetők a termékek specifikus jellemzőinek. Összességében kijelenthető, hogy az attitűdök segítségével előrejelezhető a magatartás, ennek következtében a funkcionális élelmiszerek fogyasztásának növekedése attitűdváltozással elérhető, melyhez kiváló alapot szolgáltatnak a kutatás eredményei. ------------------------------------------------- Functional foods can be defined as a food category of strategic importance both economically and socially. Despite their numerous benefits the segment consuming functional foods every day is very small. The question is how the popularity of this category can be increased. To answer this question I started out from that attitudes influence the individuals’ behavior significantly, and as a result they are suitable to study the consumers’ food choice. Based on this the aim of my research is to examine how the attitudes connected to functional foods influence the consumption of functional foods. To reach this aim a survey was carried out involving 500 people by me. The data were analyzed with factor and discriminant analysis. According to my results the attitudes connected to functional foods can be separated into three dimensions. They are (1) detected benefits and trust, (2) necessity and (3) safety. Of these, the first factor has a decisive role in the separation of groups made based on consumption frequency. It means that it increases the consumption frequency of functional foods if the individual is aware of the benefits provided by functional foods and if he or she trusts the product category. The necessity and safety of functional foods cannot be considered specific characteristics of the products. As a whole it can be stated that with the help of attitudes behavior can be anticipated, and as a result, an increase in the consumption of functional foods can be reached with a change in attitudes and a good basis for this is provided by the results of the research.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History