Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

The aim of this study was to identify factors that influence the propensity to use the Internet by farmers. The theoretical part characterized the model and method of estimation. The methodological part built a multinomial model, which explained the probability of using the Internet for the work activity of farmers. The explanatory variables which had the greatest influence for explained variables, proved to be the investment activity and the gender of the manager of the farm. / Synopsis. Celem pracy była próba wskazania czynników wpływających na skłonności do wykorzystywania internetu w celach zawodowych przez rolników. W części teoretycznej scharakteryzowano model oraz omówiono sposób estymacji. W części metodycznej zbudowano wielomianowy model uporządkowany, za pomocą którego objaśniono prawdopodobieństwo wykorzystywania internetu w celach zawodowych. Zmiennymi, które najsilniej oddziaływają na zmienną objaśnianą okazały się fakt podejmowania działalności inwestycyjnej oraz płeć kierownika gospodarstwa rolnego.


Other Titles:
Determinants of the use of Internet as an information source by agriculture company
Issue Date:
2015-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.202230
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/202230
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/202230
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
84-89
Total Pages:
6
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)