Files

Abstract

Nyáregyháza Magyarország legfejlettebb területén, a Közép-Magyarországi Régióban fekszik. Mindössze 40 km távolságra helyezkedik el a főváros határától, és 20 km-re húzódik a fő közlekedési útvonalaktól. A településen 7 civil szervezet és 3 egyházközség található, akik a maguk berkeiben sikeresen tevékenykednek. Az elidegenedés, a bizalmatlanság felé húz az emberiség. Többet beszélgetünk egymással eszközök segítségével, mint személyesen. Ezek motiválták, hogy felmérjük a településen a közösségi összefogásban rejlő lehetőségeket, amelynek céljából kérdőíves és interjús vizsgálatot is végeztünk. Amíg nincs meg az aktív társadalom a településen, addig a vidékfejlesztés nem képes maradandót alkotni. A közösségi tudás és aktivitás mozgósítása lenne a cél a település fejlesztése érdekében, amelyhez alapot adhatnának a meglévő helyi civil szervezetek, egyházközségek. Egy összetartó közösséggel a település belső erőforrásai hasznosulhatnak, a gazdaság és a település is könnyebben fejleszthető lenne. Hosszú távon gondolkozva, ha az emberek maguknak érzik a fejlesztést, sőt annak munkálataiban részt is vesznek, akkor arra generációk fognak vigyázni. Tanulmányunkban megismertetjük a lakosság elképzelését, véleményét. Felkutattuk, hogy milyen társadalmi, környezeti problémába kapcsolódhatnának be a helyi lakosok, hogy milyennek tartják a település közösségének összefogását, a közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatát. ---------------------------------------------------------- Nyáregyháza is located in the most developed region called Central Hungarian Region. This village is 40 kilometres from Budapest and 20 kilometres from the main through routes. In the village there are seven civil organizations and three congregations, who are active and successfully in their round. In our world we know that with the technology development we had been in information majority. We speak more and more with tool, than privately. These situations caused that we survey the good facilities of the village, so we did questionnaires and interviews. While there isn’t an active society until the rural development don’t know create abiding things. The community knowledge and activities could be the final target, which gives good ultimate for the civil organizations and the congregations. With convergent society the village interior source and economy will slowly develop. If we think with long turns, the people feel the developments for their own and generations will look after the work of develop. In our study we will show community development projects. We will familiarize the local peoples and their suggestions. We searched that what human and environmental problem join to the local people and what they think about the village community colligation and the rural development contact with society development.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History