Files

Abstract

Told egy halmozottan hátrányos Hajdú-Bihar megyei település a Berettyóújfalui kistérségben. Földrajzi fekvéséből, valamint társadalmi, gazdasági és fejlettségbeli különbségeiből adódóan magában hordozza az ezekkel járó komplex problémákat. Az eddigi sikertelen fejlesztési programok mellett azonban megjelentek azok a helyi kezdeményezések, amelyek változtatni kívánnak ezen a helyzeten. Ennek végrehajtásában és koordinálásában segít az Igazgyöngy Alapítvány. A cikkben az Alapítvány által megalakított „Toldi-modell” kerül bemutatásra, mely összefogáson, szemléletváltáson alapul és legfőbb célja a társadalmi és szociális különbségek mérséklése, az önfenntartás lehetőségének megteremtése. Ezek egyik eszközét jelenti a biomassza program, amely a mezőgazdasági és egyéb hulladékok felhasználásával képes biztosítani a programban résztvevők számára a téli tüzelőt, így kiváltva a tűzifát. A helyi adottságokra adaptált technológia már bevált módszert jelent számos fejlődő országban. Emellett a helyi gyerekek által rajzolt motívumok felhasználásával kézműves termékeket állítanak elő hálózatos formában. Az önfenntartó kiskertek gondolata pedig kiegészíti mindezt, mellyel a hasznosítatlan földterületeket kívánják művelni és az önellátást előmozdítani. ----------------------------------------------------------------- Told is an extremely backward village in Hajdú-Bihar county in the Berettyóújfalui microregion. The complex problems have been arising from its geographical location and from its social-economic underdevelopment. Local initiatives appeared after the previous unsuccessful development programs trying to change the situation of the settlement. The Igazgyöngy Foundation helps to realize and coordinate these steps. Current paper introduces the so-called ‘Model of Told’ established by the Foundation that is based on the collaboration and on the change of attitude in order to decrease social disparities and to create the possibility of self-supporting. One of the tools is the biomass program that utilizes the agricultural and other wastes to ensure fuel to the participants substituting the fire wood. The technology adapted to the local conditions is not a new method as it has already been successful in several developing countries. Besides of this handicraft products are made by a network of workers using the motives from drawings of local child. The idea of self-supporting gardens complements the listed programs in which the uncultivated areas are utilized to encourage self-sufficiency.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History