Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Meaning of knowledge and information as a factor of a rise of productivity and economic growth is discussed. The human capital level in rural areas and knowledge and information level are rather poor. The low level of general education and insufficient agricultural qualifications of those working in farms are a significant barrier hampering the introduction of modern means of production, and depressing economic growth. Increasing the education level of farm population might be instrumental in intensifying the process of structural changes. The most important role in changes belong to specialised institutions which can fund many useful programs. / Synopsis. Celem pracy jest ukazanie ważności wiedzy w rozwoju gospodarstw rolnych. Zobrazowano poziom wykształcenia polskich rolników oraz możliwości podejmowania przez nich edukacji, zdobywania nowej wiedzy i informacji. Zwrócono również uwagę na rosnące zainteresowanie rolników zdobywaniem nowej wiedzy.


Other Titles:
Determinants of human capital development in rural areas
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198944
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198944
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198944
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
444-453
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)