Files

Abstract

The relative weight of private forestry in the whole of Polish forestry sector is displayed, with respect to area and production. A recommended model of the private forestry organization is a producer association which would provide technical and commercial information to its members and negotiate prices for wood at various levels. / Synopsis. Pokazany jest udział prywatnej gospodarki leśnej w całości gospodarki leśnej w Polsce, w odniesieniu do powierzchni i produkcji. Jako przyszłościowy model organizacji prywatnego leśnictwa w Polsce proponowane jest utworzenie zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów, które służyłoby członkom doradztwem technicznym i handlowym oraz negocjowało ceny drzewa na różnych poziomach.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History