Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich

The relative weight of private forestry in the whole of Polish forestry sector is displayed, with respect to area and production. A recommended model of the private forestry organization is a producer association which would provide technical and commercial information to its members and negotiate prices for wood at various levels. / Synopsis. Pokazany jest udział prywatnej gospodarki leśnej w całości gospodarki leśnej w Polsce, w odniesieniu do powierzchni i produkcji. Jako przyszłościowy model organizacji prywatnego leśnictwa w Polsce proponowane jest utworzenie zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów, które służyłoby członkom doradztwem technicznym i handlowym oraz negocjowało ceny drzewa na różnych poziomach.


Other Titles:
Private woods as a factor of development in rural areas
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198942
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198942
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198942
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
423-432
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)