Files

Abstract

The aim of the paper is a comparison of production and economic results of two groups of agricultural holdings and a presentation of the role of EU subsidizing in shaping agricultural incomes of farms located in different environmental conditions. This analysis covers 9.6 thousand of agricultural holdings belonging to Polish FADN in year 2005. / Synopsis. Celem artykułu jest porównanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych dwóch wyodrębnionych grup gospodarstw rolnych oraz określenie roli dopłat unijnych w kształtowaniu dochodu gospodarstw prowadzących produkcję w różnych warunkach przyrodniczych. Analiza obejmuje około 9,6 tys. gospodarstw rolnych należących w 2005 roku do Polskiego FADN.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History