Files

Abstract

The enlargement of the European Union caused changes in the Polish foreign trade in agri- food products. Since the first year after the Polish accession the foreign trade turnover has been growing and the EU member states have become Polish main trade partners in exchange of many products. / Synopsis. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. Rok akcesji zapoczątkował dynamiczny wzrost wymiany zagranicznej, a kraje Unii Europejskiej stały się głównym partnerem handlowym w wymianie wielu produktów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History