Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi

The enlargement of the European Union caused changes in the Polish foreign trade in agri- food products. Since the first year after the Polish accession the foreign trade turnover has been growing and the EU member states have become Polish main trade partners in exchange of many products. / Synopsis. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. Rok akcesji zapoczątkował dynamiczny wzrost wymiany zagranicznej, a kraje Unii Europejskiej stały się głównym partnerem handlowym w wymianie wielu produktów.


Other Titles:
Changes in Polish foreign trade in agri-food products
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198929
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198929
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198929
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
304-314
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)