Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce

The aim of his paper was to present changes in the amount and structure of fruit and vegetable processing industry production and export in Poland, in years 1993-2005. Both the production of processed vegetables and processed fruit has increased in the analyzed period. About 62% of the processed fruit was exported and in case of the processed vegetables it was about 46%. / Synopsis. Celem pracy było przedstawienie zmian w wielkości i strukturze produkcji oraz eksportu przetworów z owoców i warzyw w Polsce w latach 1993-2005. W analizowanym okresie zwiększyła się zarówno wielkość produkcji przetworów z owoców jak i z warzyw. Do rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce przyczynił się niewątpliwie eksport, którego udział w produkcji przetworów owocowych sięgał 62%, a przetworów warzywnych 46%.


Other Titles:
Production and export of processed fruit and vegetables in Poland
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198920
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198920
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198920
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
225-230
Total Pages:
6
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)