Wpływ planu rozwoju obszarów wiejskich na przemiany w sektorze rolno-spożywczym w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju

Financial aid disbursed in particular actions in years 2004 – 2006 by voivodeships within the framework of Plan of Rural Areas Development is presented. Farmers in the Kujawsko- Pomorskie voivodeship were amongst the main benefeciaries of this aid. / Synopsis. Omawiane są kwoty wydatkowane na poszczególne działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2007 w podziale na województwa. Rolnicy w województwie kujawsko- pomorskim byli jednymi z głównych beneficjentów na tle innych województw.


Other Titles:
Impact of the Plan of Rural Areas Development on agriculture and food economy in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship and the rest of the country
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198890
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198890
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198890
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
35-45
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)