Files

Abstract

Financial aid disbursed in particular actions in years 2004 – 2006 by voivodeships within the framework of Plan of Rural Areas Development is presented. Farmers in the Kujawsko- Pomorskie voivodeship were amongst the main benefeciaries of this aid. / Synopsis. Omawiane są kwoty wydatkowane na poszczególne działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2007 w podziale na województwa. Rolnicy w województwie kujawsko- pomorskim byli jednymi z głównych beneficjentów na tle innych województw.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History