Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE

The aim of this article is to determine the significance of the food industry in the national economy in the European Union countries. An analysis of the production resources, structure of entities, as well as analyses of production volume, gross value added and share in national economy were done to evaluate the significance of food industry. Analyses were carried out on the basis of data from Eurostat. / Synopsis. Celem artykułu jest określenie znaczenia przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Zbadano jego udział w zakresie zasobów produkcyjnych, struktury przedsiębiorstw, produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy Eurostat.


Other Titles:
The role of the food industry in European Union countries
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198855
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198855
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198855
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
158-167
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)