Files

Abstract

European Union can support the afforestation of private and municipal land. The money comes from the Agricultural Fund for Rural Development. The payment calculation is based on the country average real costs of tree plating, protection and land cultivation. The result of payment calculations for four various forest plantations are presented in the paper. / Synopsis. Unia Europejska wspiera finansowo zalesianie gruntów prywatnych oraz gminnych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Rolnego na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia oparta jest na kalkulacji kosztów zalesienia, ochrony posadzonych drzewek i ich pielęgnacji. W opracowaniu przedstawiono zasady finansowania zalesiania gruntów rolnych i wyniki obliczeń wysokości wsparcia dla czterech plantacji leśnych zakładanych w różnych regionach kraju.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History