Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE

The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was considered in relation to the farm income. / Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.


Other Titles:
Agricultural type as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197460
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197460
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197460
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
50-58
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)