Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Plant protection is a very important element of the cereal production. Properly executed plant protection treatments are safe for consumers and the environment. They reduce yield losses and ensure a profit for the producer. The paper presents the plant protection changes after Polish accession to the European Union as well as the plans for the future in this field being in agreement with the EU standards. / Synopsis. Ochrona roślin jest ważnym elementem w produkcji zbóż. Prawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin są bezpieczne dla konsumentów i środowiska, ograniczają straty plonu i zapewniają zysk dla producenta. W pracy przedstawiono zmiany, jakie wystąpiły w ochronie zbóż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz plany na dalsze lata, zgodne ze standardami unijnymi.


Other Titles:
Prospects of the cereal crops protection development in Poland after the accession to the European Union
Issue Date:
2009-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196500
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196500
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196500
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 07, 22
Page range:
32-37
Total Pages:
6
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)