Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa

The main objective of the research was to present the impact of global financial crisis on the condition of the U.S. and Polish agriculture. Despite many difficulties these sectors seem to be more resilient to the unfavourable financial phenomena than the other branches of both economies. / Synopsis. Głównym zamierzeniem artykułu było przedstawienie wpływu globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa. Pomimo występujących trudności sektory te wydają się być bardziej odporne na niekorzystne zjawiska finansowe aniżeli inne gałęzie obydwu gospodarek.


Other Titles:
Impact of the global financial crisis on the U.S. and Polish agriculture
Issue Date:
2009-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196492
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196492
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196492
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 08, 23
Page range:
152-163
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)