Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa

Elements of cluster analysis are presented in the article. Particular attention was paid to the appraisal of obtained classification. Moreover the research publications using cluster analysis in agricultural economics are reviewed. / Synopsis. W artykule przedstawiono elementy analizy skupień, zwracając szczególną uwagę na ocenę uzyskanej klasyfikacji. Dokonano ponadto przeglądu publikacji, w których prezentowano badania wykorzystujące analizę skupień w ekonomice rolnictwa.


Other Titles:
Cluster analysis in the agricultural economics
Issue Date:
2009-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196487
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196487
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196487
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 08, 23
Page range:
104-115
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)