Files

Abstract

Nowadays, a key element in the economic life of nations is the state interventions in market mechanisms. An attempt was made to define the degree to which the level of financial support influences changes as regards resources, organizational structure, production and financial performance of agricultural farms. / Synopsis. Kluczowym elementem życia gospodarczego współczesnej nam rzeczywistości jest interwencja państwa w mechanizmy rynkowe. Podjęta została próba określenia, w jakim stopniu poziom pomocy finansowej wpływa na zmiany w zasobach, strukturze organizacyjnej oraz wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolniczych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History